Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ Ba, 23/08/2022, 18:33 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 10150/UBND-VP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực một số nhiệm vụ để đẩy mạnh triển khai thực hiện “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

UBND tỉnh giao Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tăng cường sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8346/UBND-VP ngày 15/7/2022.

UBMTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, DN và nhân dân trên địa bàn quản lý thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó, tập trung cho các lĩnh vực y tế, giáo dục; hướng dẫn các cơ sở giáo dục sau phổ thông, các đơn vị cung cấp điện, cấp nước, dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp cung cấp số liệu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách hoặc số liệu của đơn vị về đầu mối là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh theo định kỳ 6 tháng/năm và đột xuất đảm bảo đầy đủ và đúng thời gian quy định.

SONG THƯ

 
;
.