Cán bộ, công chức, viên chức phải là người đi đầu trong thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4

Thứ Tư, 24/08/2022, 18:23 [GMT+7]
In bài này
.

Trên đây là 1 trong những nội dung được chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 6 tháng về triển khai công tác thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của UBND huyện Xuyên Mộc vào chiều 24/8.

Đến nay, huyện Xuyên Mộc đã triển khai thực hiện 10/25 dịch vụ thiết yếu trên môi trường điện tử đạt kết quả tích cực. Lực lượng Công an đã thực hiện 6/11 dịch vụ công mức độ 3, 4; đồng thời, mở rộng tiếp nhận thực hiện phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Tính đến ngày 18/8, đã có 6.748 hồ sơ được thực hiện qua cổng dịch vụ trực tuyến, trong đó qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ công an 4.606 hồ sơ; qua cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh 2.142 hồ sơ; tiếp nhận và trả kết quả 3.276 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đạt 97%.

Kết luận hội nghị, bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, yêu cầu các cấp trực thuộc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 06; tiếp tục rà soát, sắp xếp bố trí nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các phòng, ban, ngành, địa phương phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ, cấp tài khoản định danh điện tử cùng với thu nhận hồ sơ căn cước công dân gắn chíp điện tử...

NGUYỄN THẮNG

;
.