Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác triển khai, phối hợp trong giám sát

Thứ Sáu, 17/11/2023, 11:12 [GMT+7]
In bài này
.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị triển khai chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội sáng 17/11, đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, hầu hết các nội dung đề xuất, kiến nghị từ kết quả giám sát được các cơ quan hữu quan, đơn vị chịu sự giám sát tổ chức thực hiện tốt, khắc phục kịp thời (ảnh dưới).

Hầu hết các nội dung đề xuất, kiến nghị được tổ chức thực hiện tốt

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc đánh giá, việc triển khai, tổ chức nhiệm vụ giám sát năm 2023 sát thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn là giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phân tích nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khắc phục, xử lý những hạn chế, tồn đọng. Đây là điểm mới của Quốc hội khi tiến hành giám sát năm 2023.

Với mục tiêu hiệu quả, phát huy trách nhiệm, tính chủ động, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát các chuyên đề; huy động sự phối hợp tham gia giám sát của HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội.

Trong việc đổi mới về phương thức triển khai giám sát, tỉnh nhận thấy việc thành lập các tổ công tác của Đoàn giám sát về địa phương khảo sát, làm việc, góp ý báo cáo nội dung giám sát trước khi Đoàn giám sát tổ chức giám sát trực tiếp tại địa phương là hiệu quả. Bởi, có sự phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn chuẩn bị, nắm tình hình, tổ chức thực hiện giám sát đảm bảo tính sâu rộng, toàn diện góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật.

Qua giám sát cho thấy hầu hết các nội dung được đề xuất, kiến nghị từ kết quả giám sát được các cơ quan hữu quan, đơn vị chịu sự giám sát tổ chức thực hiện tốt, khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, để các hoạt động giám sát tiếp tục đạt hiệu quả, trọng tâm, đi đến cùng vấn đề để các khó khăn, hạn chế được tháo gỡ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các ủy ban của Quốc hội cần quan tâm tổ chức hậu giám sát để đánh giá kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị giám sát.

Đề nghị điều chỉnh thời gian giám sát

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác triển khai, phối hợp hoạt động tiến hành giám sát chuyên đề của Quốc hội và UBTVQH trong năm 2024 đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn giám sát, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị Quốc hội, UBTVQH cân nhắc, xem xét điều chỉnh thời gian các đoàn giám sát của Quốc hội và Đoàn giám sát của UBTVQH; yêu cầu Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động giám sát đối với 2 chuyên đề giám sát tối cao và 2 chuyên đề giám sát của UBTVQH phải hoàn thành và gửi báo cáo trước các ngày 31/1/2024 (gọi tắt Đoàn giám sát Nghị Quyết 43); trước ngày 5/3/2024 (Đoàn giám sát chính sách pháp luật về bất động sản và nhà ở xã hội); trước 1/3/2024 (Đoàn giám sát đơn vị sự nghiệp công lập); trước ngày 15/4/2024 (Đoàn giám sát trật tự an toàn giao thông), nhằm tạo tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn ĐBQH thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương. Đồng thời, các đơn vị chịu sự giám sát không bị áp lực về thời gian do thời điểm yêu cầu giám sát và báo cáo kết quả giám sát như nêu trên là trong khoảng thời gian cuối năm cũ, đầu năm mới, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát phải tập trung hoàn thành kế hoạch công tác năm 2023 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết Cổ truyền cho nhân dân tại địa phương.

“Nếu Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố tổ chức giám sát trong khoản thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 là chưa thật sự phù hợp để các cơ quan đơn vị chịu sự giám sát, phối hợp tốt trongthực hiện đầy đủ các yêu cầu giám sát của Đoàn. Vì vậy, kính đề nghị Quốc hội và UBTVQH xem xét lại mốc thời gian này”, đại biểu Huỳnh Thị Phúc nhấn mạnh.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc cho biết thêm, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiêm túc chấp hành các nghị quyết giám sát của Quốc hội, UBTVQH; tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan đơn vị chức năng Trung ương, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật; báo cáo đầy đủ, kịp thời.

PHÚC LƯU

;
.