Nâng cao hiệu lực điều hành của các cơ quan nhà nước

Thứ Ba, 22/11/2022, 20:27 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030 và kế hoạch Xác định Chỉ số CCHC năm 2022.

Đề án Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030 thay thế Đề án năm 2012 nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung, thang điểm đánh giá một số tiêu chí, tiêu chí thành phần cho phù hợp với các quy định; chỉ tiêu mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu cải cách.

Kế hoạch nhằm xác định được Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đầu quý II năm 2023 công bố. Việc xác định qua các bước tự đánh giá, chấm điểm; tổ chức điều tra xã hội học; tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC năm 2022. Việc đánh giá, chấm điểm dựa trên 8 tiêu chí, 80 tiêu chí thành phần theo Đề án Xác định Chỉ số CCHC giai đoạn 2022-2030.

Kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Chỉ số CCHC có tác dụng lớn đối với việc đánh giá, xác định mức độ CCHC của từng bộ, ngành, địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung, quan tâm triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC để có sản phẩm hiệu quả phục vụ người dân, DN nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan nhà nước.

HUYỀN TRANG

;
.