123
Tổng đầu tư tín dụng đạt 92.900 tỷ đồng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tổng đầu tư tín dụng đạt 92.900 tỷ đồng

Thứ Hai, 29/06/2020, 07:46 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ NHNN, chi nhánh tỉnh BR-VT cho biết: Từ đầu năm đến nay, tổng đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt 92.900 tỷ đồng, tăng 4,19% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 46,93% tổng dư nợ, cho vay trung dài hạn chiếm 53,07% tổng dư nợ; Dư nợ cho vay bằng Việt Nam đồng chiếm  95,48% tổng dư nợ, cho vay bằng ngoại tệ chiếm 4,52% tổng dư nợ.

Nhìn chung, nợ xấu được các chi nhánh, tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục kiểm soát tốt. Tính đến cuối tháng 6/2020, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống các chi nhánh, tổ chức tín dụng ở mức 1.200 tỷ đồng, chiếm 1,29% trong tổng dư nợ toàn địa bàn. Trong đó, nợ xấu khối DN 580 tỷ đồng, chiếm 0,95% trong tổng dư nợ khối DN.

PHAN HÀ

;
.