123
Đến năm 2025, sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đạt 52,2ha - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đến năm 2025, sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đạt 52,2ha

Thứ Tư, 08/05/2019, 19:30 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh BR-VT đến năm 2025. Theo đó, giai đoạn I (từ năm 2020 đến 2022), xác định được các vùng sản xuất nông nghiệp định hướng phát triển theo hình thức hữu cơ trên một số cây trồng gồm: lúa, hồ tiêu, ca cao, rau các loại, cây ăn quả; đồng thời tỉnh sẽ thực hiện 5 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên 3 loại cây trồng với diện tích 1,9ha, sản lượng khoảng 10 tấn/năm.

Trong giai đoạn II (từ năm 2023-2025), tỉnh sẽ triển khai thực hiện 10 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trên 7 loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản với diện tích 52,2ha, sản lượng khoảng 150 tấn/năm. Đồng thời tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kiểm tra chất lượng, thanh tra, truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý sản phẩm hữu cơ (bao gồm thực phẩm hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, thủy sản hữu cơ và sản phẩm hữu cơ khác) không đảm bảo chất lượng theo quy định. Dự toán tổng kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh BR-VT đến năm 2025 khoảng 18,9 tỷ đồng.

KIM HỒNG

;
.