123
Đề xuất thành lập Viện đổi mới sáng tạo KH-CN - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đề xuất thành lập Viện đổi mới sáng tạo KH-CN

Thứ Hai, 25/01/2021, 22:39 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 25/1, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ VII - khoá IV (mở rộng), tổng kết công tác năm 2020.

Trong năm 2020, Liên hiệp hội và các đơn bị thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động như: hội nghị góp ý Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức biên soạn cuốn kỷ yếu chuyên gia và công trình KH-CN của tỉnh; tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VII... Các chi hội và đơn vị trực thuộc cũng đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đạt kết quả cao.

Năm 2021, Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh tiếp tục tổ chức các hội nghị đóng góp ý kiến, đề xuất, hiến kế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức hội thảo khoa học theo chuyên đề cụ thể phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI; đẩy mạnh hoạt động CLB “trí thức và doanh nhân”; đề xuất thành lập Viện đổi mới sáng tạo KH-CN theo hình thức xã hội hóa...

SONG THƯ

 
;
.