123
"Nhìn ra hạn chế để tự sửa, tự chỉnh đốn" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

"Nhìn ra hạn chế để tự sửa, tự chỉnh đốn"

Thứ Ba, 13/08/2019, 19:03 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày 13/8.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành 14 nghị quyết, 33 chương trình hành động và nhiều đề án để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tình hình thời sự trong nước và quốc tế; Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa, hàng năm; Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, xác định 17 nhiệm vụ cần thực hiện để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã có những chuyển biến rõ nét trong việc nêu gương; nêu cao tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật; xây dựng và giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Sau 1 năm thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức của đảng viên, quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh được nâng cao. Tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM, đô thị văn minh được phát huy.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh đến vai trò của công tác tự chỉnh đốn Đảng để tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân. “Chúng ta phải tự nhận ra những hạn chế, yếu kém để tự sửa, tự chỉnh đốn. Đó là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Đảng phải hậu thuẫn cho chính quyền, kịp thời chỉ ra những hạn chế để khắc phục, để đi đúng hướng; gắn trách nhiệm của Đảng với trách nhiệm nhà nước trong thực thi nhiệm vụ chính trị”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Về phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý trong thời gian tới, các xã, phường, thị trấn cần tiếp tục lựa chọn những việc cần làm, những hành động thiết thực để thúc đẩy sự phát triển đô thị, nông thôn, huy động đảng viên, hội viên làm nòng cốt; thu hút nhân dân cùng tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực trên địa bàn. Mỗi xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành ủy và Tỉnh ủy thống kê theo các nhóm công việc: Kinh tế; phát triển đời sống văn hóa, sức khỏe, tinh thần nhân dân; bảo vệ môi trường, cây xanh; hoạt động từ thiện xã hội; bảo vệ an ninh trật tự, xã hội, quốc phòng trên địa bàn; thúc đẩy xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương để tiếp tục nhân rộng những mô hình hay.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

;
.