123
Khẳng định vai trò của kiểm toán trong phòng chống tham nhũng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
PHIÊN HỌP THỨ 36, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Khẳng định vai trò của kiểm toán trong phòng chống tham nhũng

Thứ Hai, 12/08/2019, 19:19 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12/8, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 36.

Sau Phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết UBTVQH nhất trí với những nội dung đã thống nhất giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và nghiên cứu để hoàn thiện về 3 vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật, gồm: phạm vi sửa đổi, bổ sung luật; quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán; đề nghị sửa nhiệm vụ KTNN “thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” chuyển thành “xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp.

Về 8 vấn đề còn có ý kiến khác nhau của 2 cơ quan chưa thống nhất được hướng giải trình như thế nào, UBTVQH thống nhất như sau:

Về đề xuất bổ sung thêm so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (bổ sung nhiệm vụ kiểm toán vì sự phát triển bền vững của đất nước và nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán nội bộ), theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc bổ sung thêm 2 nhiệm vụ của KTNN cần được cân nhắc vì có nội dung quá rộng, có nội dung trùng với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, nên theo hướng sẽ không bổ sung 2 nội dung này trong dự án luật.

Về bổ sung các nội dung liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Xử lý vi phạm hành chính, UBTVQH đồng tình có quy định về việc KTNN có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và có quyền trong xử lý hành chính.

Tuy nhiên, dự án luật này chỉ quy định sẽ có quyền đó, còn mức xử phạt, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật như thế nào thì Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Về quy định để tránh sự chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, có ý kiến đề nghị quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc cung cấp, kế thừa kết quả kiểm toán, thanh tra; bổ sung quy định để giải quyết chồng chéo giữa thanh tra chuyên ngành của các bộ, ngành và KTNN.

Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng đây là vấn đề trọng tâm, đặt ra yêu cầu sửa Luật KTNN, đồng thời hiện nay, việc chồng chéo giữa thanh tra các cấp và KTNN vẫn diễn ra, chưa khắc phục được.

Các quy định trong dự thảo luật còn chung chung, chưa giải quyết được vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là để khắc phục tình trạng chồng chéo giữa KTNN với thanh tra chuyên ngành của các bộ và thanh tra địa phương.

Vì vậy, dự thảo luật cần quy định rõ nguyên tắc phối hợp để tránh chồng chéo trong lập kế hoạch; nguyên tắc, cách thức xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và kế thừa kết quả của nhau giữa KTNN và thanh tra các cấp.

Theo KTNN, KTNN và Thanh tra Chính phủ đã ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp và những nội dung đề xuất trong dự thảo luật đã bảo đảm xử lý chồng chéo giữa Thanh tra và KTNN. Vì vậy, KTNN đề nghị giữ như dự thảo luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu trường hợp không điều hòa được thì cần quy định có cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết và nếu có sẽ là Quốc hội và UBTVQH.

Nhấn mạnh sự cần thiết có quy định để xử lý vấn đề phát sinh, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, tốt nhất là các cơ quan này phối hợp tốt với nhau để không phải đưa lên cơ quan cấp cao hơn.

Về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, UBTVQH cho rằng phải giữ nghiêm phạm vi hoạt động của KTNN như tinh thần của Hiến pháp đã quy định chức trách, nhiệm vụ và trong Luật Kiểm toán hiện hành đã quy định.

Tuy nhiên, có quy định rằng trong hoạt động của Kiểm toán mà phát hiện vấn đề liên quan đến quản lý tài sản công, tài chính công hoặc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm của kiểm toán thì có quyền mở rộng để kiểm toán.

Đối với bổ sung quy định để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, UBTVQH cho rằng trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng là nhiệm vụ của KTNN, tuy nhiên nếu quy định trong luật thì sẽ khó.

Phó Chủ tịch Quốc hội đồng tình với ý kiến là nếu có dẫn chiếu quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng thì dẫn chiếu nguyên văn, còn không thì sẽ thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trên cơ sở kết luận, UBTVQH giao Ủy ban Tài chính Ngân sách phối hợp KTNN và các cơ quan chức năng hoàn chỉnh báo cáo, tờ trình và dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh dự án luật, cũng như báo cáo, tờ trình đầy đủ, có tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp, trình ra UBTVQH cho ý kiến vào Phiên họp thứ 37 vào tháng 9 tới.

HOÀNG HOA

 
;
.