123
Tạo đột phá trong học tập theo gương Bác - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tạo đột phá trong học tập theo gương Bác

Chủ Nhật, 11/08/2019, 20:05 [GMT+7]
In bài này
.

Đảng bộ TP. Vũng Tàu vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhân dịp này, Báo BR-VT trân trọng giới thiệu bài viết của ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Vũng Tàu. Bài viết có ý nghĩa tổng kết thực tiễn, nêu ra những vấn đề có tính cốt lõi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành ủy Vũng Tàu vừa sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu (thứ 5, từ trái sang) trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: THI PHONG
Thành ủy Vũng Tàu vừa sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu (thứ 5, từ trái sang) trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: THI PHONG

Thời gian qua, Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã lựa chọn những nội dung chủ đạo trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm khâu đột phá và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đó là giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng; không ngừng chăm lo đời sống nhân dân; phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội; đề cao tính nêu gương và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ; phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa trong xã hội và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nhất trí và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; việc đề ra các chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế xã hội đều hướng tới lợi ích của nhân dân. Dân chủ không ngừng được phát huy và mở rộng từ trong Đảng, trong hệ thống chính trị và ra toàn xã hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, luôn đề cao tính nêu gương và tinh thần phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, qua nghiên cứu, tìm hiểu và học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấm nhuần ý nghĩa và giá trị tư tưởng mà Bác để lại, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP. Vũng Tàu cũng đã không ngừng phấn đấu thực hiện di nguyện của Người, vì tương lai chung của đất nước hòa bình, độc lập, toàn dân được hạnh phúc, ấm no. Việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng bộ TP.Vũng Tàu coi là mệnh lệnh từ trái tim; là đạo lý hành xử tất yếu, để đền đáp công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như thực hiện Di chúc của Người ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả trong những năm tới, đòi hỏi phải có nhận thức đúng đắn và phương pháp, cách làm khoa học. Trong đó cần tập trung vào mấy vấn đề sau:

Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan trọng trong mọi giai đoạn của sự nghiệp cách mạng nói chung, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP.Vũng Tàu nói riêng. Việc học tập và làm theo có tốt thì mới rèn luyện được những con người tốt. Có con người tốt thì mọi công việc mới tốt. Đây là công việc cần tiến hành thường xuyên, liên tục, bền bỉ và không có chỗ cho những kiểu học tập phô trương, hình thức.

Thứ hai, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực tiễn, cần chọn lọc những vấn đề trọng tâm; cốt lõi. Trong đó, tập trung vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của tập thể, cá nhân để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ ba, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị và mọi cá nhân, nhất là người đứng đầu cần gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và vai trò, trách nhiệm mỗi cá nhân. Trong đó cần tập trung vào giải quyết các vấn đề bức xúc, khó khăn mà nhân dân đang trông đợi. Trong triển khai thực hiện cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của toàn xã hội.

Thứ tư, không ngừng nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05 và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; từng bước tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền.

Thứ năm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không đơn thuần chỉ là việc học tập một cách sáo rỗng, thực hành rập khuôn, mà đòi hỏi phải không ngừng tiếp cận, tìm hiểu, chiêm nghiệm để thẩm thấu, lắng đọng những giá trị tinh thần cao quý và biến giá trị đó thành những việc làm cụ thể. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình, là cuộc đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng trong mỗi con người giữa cái tốt với cái xấu; giữa thái độ chí công với sự ích kỷ tư lợi; giữa thanh cao trong sáng với những dục vọng thấp hèn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản tư tưởng, đạo đức có giá trị đặc biệt cho toàn Đảng, toàn dân. Với nhu cầu tu dưỡng và hoàn thiện nhân cách, cùng với niềm kính yêu vô hạn dành cho Người, Đảng bộ, chính quyền cùng các tầng lớp nhân dân TP. Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cũng như thực hiện Di chúc của Người, để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng TP.Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp.

MAI NGỌC THUẬN

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu

;
.