123
TP. Bà Rịa: Tập huấn chuyên đề năm 2019 về học tập đạo đức Hồ Chí Minh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TP. Bà Rịa: Tập huấn chuyên đề năm 2019 về học tập đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 12/03/2019, 17:51 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa đã tổ chức lớp triển khai, hướng dẫn thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 100 đồng chí là bí thư, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo xã, phường năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. 

Lớp tập huấn đã giúp các học viên nhận thức rõ về tầm quan trọng của chuyên đề năm 2019, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), qua đó triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất.

ĐỨC TÚ

 
;
.