123
Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có được sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn thương mại không? - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có được sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn thương mại không?

Thứ Tư, 19/08/2020, 22:03 [GMT+7]
In bài này
.

Hỏi: Bắt đầu ngày 1/11/2020 sẽ dùng hóa đơn điện tử. Nhưng tôi xin hỏi DN có hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài có được sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn thương mại?

(Ông Nguyễn Hoàng Đức, TP. Bà Rịa)

Trả lời: Điểm C, Khoản 5, Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

Cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng cho hàng hóa xuất khẩu.

Trước đây, theo Công văn 11352/BTC-TCHQ năm 2014 về hóa đơn hàng xuất khẩu:

Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp DN nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Như vậy, theo Điểm C, Khoản 5, Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì thay vì sử dụng hóa đơn thương mại theo quy định tại Công văn 11352/BTC-TCHQ như trước đây, các DN có hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

PHƯƠNG UYÊN

 
;
.