123
Được ghi nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn 5 năm - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Được ghi nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn 5 năm

Thứ Hai, 10/02/2020, 20:19 [GMT+7]
In bài này
.

Hỏi: Gia đình tôi có nhà và đất nông nghiệp bị thu hồi thực hiện dự án, được Nhà nước giao đất tái định cư. Do gia đình thuộc diện hộ nghèo chuẩn của tỉnh, tài chính khó khăn, tôi xin được tạm hoãn nộp (ghi nợ) tiền sử dụng đất, thời gian được ghi nợ và thủ tục ra sao?

(Nguyễn Văn Tạo, TX.Phú Mỹ)

Trả lời: Nghị định số 79/2019/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 10/12/2019 sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, như sau: Hộ gia đình, cá nhân (gồm người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Hộ gia đình, cá nhân được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.

Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện như sau: Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật (gồm quyết định giao đất tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) tại Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) nơi có đất tái định cư.

Hộ gia đình, cá nhân (thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP) sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong ảnh: Khu tái định cư phường 12, TP.Vũng Tàu đang được thi công xây dựng. Ảnh: PHƯƠNG ANH
Hộ gia đình, cá nhân (thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP) sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong ảnh: Khu tái định cư phường 12, TP.Vũng Tàu đang được thi công xây dựng. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Văn phòng ĐKĐĐ rà soát, kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và lập phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan; đồng thời trả giấy hẹn cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Căn cứ phiếu chuyển thông tin do Văn phòng ĐKĐĐ chuyển đến, cơ quan thuế xác định và ban hành thông báo theo quy định để gửi đến hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng ĐKĐĐ và cơ quan liên quan (nếu cần) trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo. 

Thông báo của cơ quan thuế thể hiện số tiền sử dụng đất được ghi nợ bằng (=) tổng số tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp trừ (-) số tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận). Căn cứ thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp số tiền sử dụng đất không được ghi nợ tại cơ quan kho bạc nhà nước (KBNN) hoặc đơn vị được KBNN ủy nhiệm thu trong thời hạn quy định và nộp chứng từ do KBNN cung cấp tại Văn phòng ĐKĐĐ để được cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Luật gia: THANH MAI

;
.