Nghị quyết HĐND tỉnh về thu - chi dịch vụ giáo dục: Vẫn còn những quy định chưa phù hợp

Thứ Năm, 25/05/2023, 07:51 [GMT+7]
In bài này
.

Nghị quyết 14 ngày 16/9/2022 của HĐND tỉnh “Quy định về các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh”, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các trường học trong việc thực hiện thu - chi, phòng tránh lạm thu.

Tuy nhiên, vẫn còn những khoản thu dịch vụ chưa thực hiện đúng với quy định Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, một số quy định tại Nghị quyết trong quá trình triển khai đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp với thực tiễn.

Xem video:

 
MINH THIÊN - NHẬT LINH - NHẬT VINH
;
.