Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4

Thứ Hai, 15/05/2023, 20:05 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/5, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 (lớp 1). Tham dự lớp bồi dưỡng có 101 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý.

Các cán bộ lãnh đạo, quản lý tham dự lớp tập huấn.
Các cán bộ lãnh đạo, quản lý tham dự lớp tập huấn.

Các học viên được bồi dưỡng 8 chuyên đề, gồm: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện chuyển đối số quốc gia và thực tiễn địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay. Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

ThS. Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng.
ThS. Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng.

Chương trình nhằm thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, phát triển nguồn nhân lực tỉnh năm 2023.

HẢI BÌNH

 

;
.