Phấn đấu trên 90% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số định danh công dân

Thứ Tư, 28/09/2022, 18:55 [GMT+7]
In bài này
.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2425/BHXH-TĐKT gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố về việc phát động phong trào thi đua triển khai cập nhật, bổ sung số định danh công dân/căn cước công dân (ĐDCD/CCCD) của người tham gia BHXH, BHYT trong CSDL BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID.

Theo đó, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu đến 31/12/2022, toàn ngành đạt tỷ lệ từ 90% đến 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ số sung ĐDCN/CCCD trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý và sẽ có khoảng 35 triệu người được phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID, trong đó bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động.

Phong trào thi đua được phát động, triển khai đến toàn thể tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH Việt Nam từ ngày 15/9 đến hết ngày 31/12/2022. 

BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD, đăng ký cài đặt, phê duyệt và sử dụng ứng dụng VssID; rà soát việc tạo lập tài khoản ứng dụng VssID của người tham gia theo từng tuần, từng tháng để hướng dẫn người tham gia đăng ký, cài đặt tài khoản VssID; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT trong quá trình tổ chức thực hiện.

QUANG LÊ 

;
.