Công bố các cơ sơ y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện

Thứ Tư, 28/09/2022, 18:51 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 11419/UBND-VP gửi Sở Y tế, Sở LĐTBXH và UBND các huyện, thị xã, thành phố về rà soát, công bố các cơ sở y tế cấp huyện, tỉnh đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục rà soát, công bố các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện, bao gồm: Các bệnh viện, TTYT, bệnh xá và trạm y tế của các địa phương; chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc đã được công bố đủ điều kiện xác định tình trạng nghiệ thực hiện rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự và đề xuất phương án, kế hoạch triển khai để thực hiện nhiệm vụ cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo Điều 15 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trong quý III năm 2022.

Sở LĐTBXH phối hợp với ngành công an, y tế chỉ đạo thực hiện các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo quy định; làm tốt công tác quản lý sau cai, quản lý giáo dục người nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp kinh phí để các cơ sở y tế, Điểm tư vấn chăm sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đủ điều kiện hoạt động xác định tình trạng nghiện và cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Đồng thời công bố các cơ sở cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

TUỆ LÂM

;
.