Hơn 1.100 hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo được hỗ trợ vay vốn

Thứ Ba, 20/09/2022, 18:49 [GMT+7]
In bài này
.

Sở LĐTBXH cho biết, từ đầu năm đến nay, thực hiện chính sách cho hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, đã có 1.108 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền gần 49 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay đã có 26.468 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ thẻ BHYT; 6.589 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo đã vận động trên 37,4 tỷ đồng, trong đó đã xây mới 14 căn nhà và sửa chữa 11 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH, tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh là 6.589 hộ, chiếm tỷ lệ 2,04% so với tổng số hộ dân. Trong đó, số hộ nghèo theo chuẩn quốc gia là 1.278 hộ; số hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia là 1.533 hộ và số hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ.

NHÃ UYÊN

;
.