HS tiểu học có thể vượt cấp

Thứ Ba, 12/05/2020, 21:26 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ GD-DT vừa công bố dự thảo Điều lệ trường TH mới nhằm lấy ý kiến góp ý đến hết ngày 6/7/2020.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo là những HS có thể lực tốt, trí tuệ phát triển sớm so với HS cùng lứa tuổi có thể được xét học vượt lớp trong cùng cấp học.

Theo đó, phụ huynh căn cứ vào biểu hiện của con có thể có đơn đề nghị nhà trường xem xét. Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm hiệu trưởng hoặc hiệu phó, ban đại diện cha mẹ HS, GV dạy lớp HS đang học, GV dạy lớp trên mà phụ huynh muốn xin cho con học, nhân viên y tế, Tổng phụ trách Đội. Căn cứ vào kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định.

Bên cạnh đó, dự thảo còn nhấn mạnh một số yêu cầu mới đối với HS như: HS biết cách tự học dưới sự hướng dẫn của GV, tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm. Những yêu cầu mới này được xem là cách thức để HS tiếp cận, hoàn thành mục tiêu đặt ra của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dự thảo cũng đặt ra quy định trong việc giáo dục HS khuyết tật, HS vùng khó khăn. Theo đó, mỗi lớp học hòa nhập không quá 2 em, lớp học ghép có không quá 2 trình độ và không quá 15 HS nhằm bảo đảm hiệu quả dạy học.

KHÁNH CHI

 

;
.