Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân

Thứ Ba, 12/05/2020, 21:00 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/5, UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại hội nghị, UBMTTQVN tỉnh yêu cầu công tác giám sát, kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, công tâm, trách nhiệm; phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở địa bàn dân cư; nêu cao trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận, phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ với các tổ chức thành viên để triển khai hiệu quả công tác giám sát. 

UBMTTQVN tỉnh sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tại các địa phương (dự kiến từ ngày 21 đến 27/5) nhằm đánh giá hiệu quả giám sát của Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện, xã trong việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại diện COVID-19.

DIỄM QUỲNH

 
;
.