Nhân rộng mô hình khuyến nông giảm nghèo

Thứ Ba, 12/05/2020, 20:59 [GMT+7]
In bài này
.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án nhân rộng mô hình khuyến nông giảm nghèo năm 2020, đồng thời phê duyệt Kế hoạch tổ chức nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân năm 2020.

Theo Dự án nhân rộng mô hình khuyến nông giảm nghèo năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp cho 45 hộ nghèo bao gồm: Nuôi dê sinh sản (6 hộ), nuôi bò sinh sản (22 hộ), nuôi gà ta thả vườn (7 hộ), trồng rau ăn lá an toàn (5 hộ); đồng thời sẽ tổ chức 20 lớp tập huấn trong mô hình và 8 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả trong tỉnh phù hợp với điều kiện của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020, tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 5 mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho 52 hộ nghèo bao gồm: Nuôi dê sinh sản (14 hộ); nuôi bò sinh sản (13 hộ); chăn nuôi gà thả vườn (10 hộ); nuôi vịt xiêm (5 hộ); trồng rau ăn lá an toàn (10 hộ); đồng thời tổ chức 11 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên nông dân nghèo.

HUYỀN TRANG

 
;
.