Bước tiếp theo của quy hoạch

Thứ Sáu, 26/04/2024, 18:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sau hội nghị triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều người dân, DN, nhà đầu tư quan tâm, là tiến độ “hiện thực hóa quy hoạch” như thế nào. Đương nhiên, quy hoạch không phải là cái gì đó, muốn là có thể thành ngay được. Nhưng những bước tiếp theo, nếu không làm sớm với tinh thần rốt ráo sẽ chậm mất cơ hội tranh thủ thời cơ để phát triển.

Trước hết, cần khẳng định rằng, trong quy hoạch mới, không gian phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu được nhìn nhận một cách toàn diện, hài hòa với những mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Bản quy hoạch mới của tỉnh định hướng rõ ràng về mức sống người dân trong tương lai, về phân vùng chức năng phát triển, các lĩnh vực kinh tế trọng tâm, mũi nhọn. Đây có thể coi là “kim chỉ nam” giúp các địa phương, các ngành và kể cả các DN nhìn nhận cơ hội phát triển, từ đó sáng tạo và chủ động nắm bắt thời cơ.

Còn nhớ, tại Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021- 2030, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý, sau khi công bố quy hoạch, tỉnh cần tổ chức thực thi hiệu quả để quy hoạch đi vào thực tiễn cuộc sống.  “Nhân tố quyết định thành công chính là tinh thần năng động, sáng tạo đổi mới của Đảng bộ, chính quyền các cấp và vai trò của người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát thực hiện quy hoạch”, Phó Thủ tướng nhắc nhở.

Hay nói cách khác, thành công của một bản quy hoạch, không phải là việc xây dựng nó trên nền tảng khoa học hoàn hảo, mà chính là việc thực thi nó như thế nào và trong bao lâu. Và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chính sự năng động, chủ động “chiếu rọi” tư duy phát triển qua “lăng kính” của quy hoạch, để có kết quả là những bản kế hoạch thực hiện phù hợp ở các cấp, các ngành và địa phương.

Bản quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 tương đương với một giai đoạn phát triển 10 năm, nhưng thực tế, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ còn hơn 6 năm để hiện thực hóa các mục tiêu. Thời gian rõ ràng đang ngắn lại một cách gấp gáp theo từng tháng, từng quý và từng năm.

Với tinh thần đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần nhanh chóng rà soát, nghiên cứu để tiến tới việc điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Từ đó tạo nên những không gian phát triển hẹp hơn so với quy hoạch chung, nhưng bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, làm cơ sở cho các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lựa chọn dự án và thu hút đầu tư phù hợp.

Ngoài nhiệm vụ nêu trên, công tác tuyên truyền phải được chú trọng thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của sở, ngành liên quan. Qua đó cung cấp kịp thời thông tin về quy hoạch tỉnh; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các dự án ưu tiên của tỉnh để các nhà đầu tư, DN và Nhân dân tìm hiểu, nắm bắt. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng DN, các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch tỉnh trong thời gian tới.

TRIỆU VỸ

;
.