Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 05/07/2024, 17:26 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 4/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 590/QĐ-TTg công nhận TP.Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023.

TP.Vũng Tàu có 1 xã xây dựng NTM là Long Sơn, được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Từ khi triển khai thực hiện xây dựng NTM, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã có nhiều thay đổi, tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. 100% đường thôn, liên thôn được cứng hóa và bảo trì hàng năm, kênh mương được kiên cố hóa; 100% đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 91,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 76,86 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh giảm còn 0,59%, không có hộ nghèo chuẩn quốc gia... 

ĐÔNG HIẾU

;
.