Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

Thứ Sáu, 05/07/2024, 17:13 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng cục Hải quan vừa có Chỉ thị số 1027/CT-TCHQ yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra thi hành công vụ đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh mạnh mẽ đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TRÀ NGÂN

;
.