Rà soát, bảo đảm kế hoạch sử dụng đất phù hợp với Quy hoạch tỉnh

Thứ Ba, 09/07/2024, 17:55 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 9/7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ triển khai Quy hoạch tỉnh.

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, hiện nay, tỉnh đang xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh với một số nội dung như: hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; xác định các chương trình, dự án triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xác định nguồn lực và sử dụng nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

Trong thời gian tới, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: hoàn chỉnh, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung TP.Vũng Tàu; trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Bà Rịa; thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Quy hoạch tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong thực hiện các đầu mục công việc cần có sự thông tin chặt chẽ giữa các đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương phải nắm chắc, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn, từ đó xây dựng danh mục dự án, công trình quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo thứ tự ưu tiên. Các dự án nằm trong Quy hoạch tỉnh đã có danh mục phải có sơ đồ, vị trí đất đai để trình UBND tỉnh.

PHÚ XUÂN

;
.