Long Điền được bổ sung 38,51ha vào kế hoạch sử dụng đất

Chủ Nhật, 07/07/2024, 17:25 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND phê duyệt cập nhật, bổ sung 38,51ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Long Điền.

Trong đó, cập nhật, bổ sung danh sách 1 khu đất với diện tích 36,22ha để thực hiện thủ tục đất đai và 159 trường hợp với diện tích 2,29ha của các hộ gia đình, cá nhân vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đề xuất của UBND huyện Long Điền.

Các nội dung khác tại Quyết định số 63/QĐ-UBND và số 1264/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Long Điền giữ nguyên giá trị pháp lý.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Long Điền có trách nhiệm công bố công khai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện các thủ tục đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Long Điền đã được phê duyệt.

LINH ĐAN

 
;
.