Nghiên cứu xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm

Thứ Hai, 13/11/2023, 18:40 [GMT+7]
In bài này
.

Hiện nay, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, hoàn thiện, chỉnh lý hồ sơ Luật Công nghiệp trọng điểm, đang tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan để gửi Bộ Tư pháp thẩm định, báo cáo Chính phủ xem xét và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật của Quốc hội theo quy định.

Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm sẽ quy định các giải pháp thúc đẩy DN chủ động chuyển đổi từ mô hình sản xuất truyền thống sang mô hình tăng trưởng xanh; tạo cơ hội tiếp cận những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc thù khi DN chuyển sang mô hình phát triển bền vững để mở rộng khả năng vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu và thị trường quốc tế hiệu quả hơn.

Luật này cũng thúc đẩy các mô hình sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn, tăng cường trách nhiệm của DN đối với môi trường và xã hội.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cũng nghiên cứu, triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển hệ thống DN công nghiệp; đặc biệt, là phát triển các DN công nghiệp tư nhân trong nước thực sự trở thành một động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp đất nước; tăng cường mối liên kết giữa DN trong nước với chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu; xây dựng hệ thống nhà cung ứng nội địa, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ để công nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên.

Cùng với đó, Bộ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực công nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thúc đẩy khoa học và công nghệ, các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển cho các ngành công nghiệp.

PHÚ XUÂN

 
;
.