Chủ đầu tư chịu trách nhiệm pháp luật đối với dự án không đáp ứng chất lượng

Thứ Tư, 15/11/2023, 19:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 14/11, Bộ GT-VT đã có công điện về tăng cường công tác quản lý để đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động tại các dự án cao tốc do Bộ quản lý.

Bộ GT-VT chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) kiểm tra, chấp thuận, phê duyệt các nội dung liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào công trình; biện pháp thi công, chất lượng thi công và công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Bên cạnh đó, phải kiểm tra, chấp thuận kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Chỉ cho phép nhà thầu triển khai thi công sau khi biện pháp thi công được chấp thuận.

Đồng thời, chỉ đạo tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm tra hệ thống quản lý, kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác an toàn giao thông,  an toàn lao động.

Người đứng đầu là chủ đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GT-VT và pháp luật đối với dự án được giao quản lý không đáp ứng chất lượng theo yêu cầu.

TRÀ NGÂN

;
.