Mở rộng toàn tuyến đường Bà Rịa-Châu Pha-Hắc Dịch lên 6 làn xe

Thứ Hai, 18/09/2023, 18:55 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 12111/UBND-VP về việc tăng quy mô thiết kế đoạn 2 từ 4 làn xe lên thành 6 làn xe của dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Rịa-Châu Pha-Hắc Dịch.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng xác định thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch xây dựng có liên quan của TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ; hướng dẫn TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ trình tự, thủ tục lập, trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch xây dựng có liên quan theo quy định.

UBND cũng yêu cầu TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ khẩn trương lập, trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch xây dựng có liên quan theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông căn cứ các quy hoạch xây dựng có liên quan được phê duyệt điều chỉnh, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy mô thiết kế đoạn 2 từ 4 làn xe lên thành 6 làn xe để triển khai thực hiện tạo sự đồng bộ toàn tuyến đường Bà Rịa-Châu Pha-Hắc Dịch.

TRÀ NGÂN

 
;
.