Huyện Long Điền Cập nhật, bổ sung hơn 10ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Thứ Hai, 31/07/2023, 20:32 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Long Điền.

Kế hoạch sử dụng đất của huyện Long Điền sẽ được cập nhật danh sách 280 trường hợp với diện tích 7,46ha của các hộ, gia đình cá nhân; cập nhật bổ sung 3 khu đất tại TT.Long Hải với diện tích 2,56ha theo bản đồ vị trí khu đất cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền tỷ lệ 1/5.000.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Long Điền công bố công khai cập nhật danh mục đăng ký bổ sung nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và 3 khu đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Long Điền theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, thực hiện các thủ tục đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Long Điền đã được phê duyệt.

LINH ĐAN

;
.