Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công

Chủ Nhật, 12/03/2023, 19:20 [GMT+7]
In bài này
.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 123/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Công điện nêu rõ, đến nay vẫn còn 30 bộ, cơ quan Trung ương và 55 địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án.

Để bảo đảm việc phân bổ vốn kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ những tháng đầu năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư năm 2023 để sớm hoàn thành việc giao kế hoạch vốn.

Việc bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án phải bảo đảm phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân. Bên cạnh đó, việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời giữa các dự án, từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công...

PHÚC HIẾU

;
.