Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Chủ Nhật, 12/03/2023, 19:18 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND, ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, xã đạt NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025; thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm.

Về tiêu chí lựa chọn, có ít nhất 1 mô hình thôn, ấp thông minh; đạt ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội (tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, chuyển đổi số, an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, du lịch nông thôn…).

ĐÔNG HIẾU

;
.