Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Xuyên Mộc

Thứ Hai, 16/05/2022, 20:04 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1433/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Xuyên Mộc. Đây là đơn vị hành chính cuối cùng của tỉnh được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Theo đó, tổng diện tích các loại đất được phân bổ trong năm theo kế hoạch của huyện Xuyên Mộc là hơn 63.980ha, nhiều nhất trong tất cả các huyện, thị, thành phố. Trong đó, đất nông nghiệp được phân bổ hơn 49.839ha; đất phi nông nghiệp là hơn 13.887ha; đất chưa sử dụng 253,29ha. Ngoài ra, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Xuyên Mộc dự kiến thu hồi 423,59ha; chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 13,10 ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Kèm theo Quyết định này, UBND tỉnh cũng đã ban hành danh mục các công trình dự án, nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc với 102 công trình, dự án.

SONG THƯ

;
.