Hỗ trợ HS, SV vay vốn mua máy tính

Thứ Tư, 27/04/2022, 20:29 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4456/UBND-VP về việc triển khai Quyết định số 09/2022/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HS-SV) có hoàn cảnh gia đình khó khăn đế mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH phối hợp triển khai khảo sát đối tượng thụ hưởng và triển khai các điều kiện, thủ tục hồ sơ vay vốn theo Quyết định số 09 Thủ tướng Chính phủ, lập danh sách đối tượng thụ hưởng gửi về chi nhánh NHCSXH tỉnh để tổng hợp.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách HS, SV là thành viên gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo  quy định để làm cơ sở cho việc triển khai tín dụng chính sách. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng, gửi danh sách về Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Tổng hợp nhu cầu vay vốn định kỳ hàng năm (năm 2022, 2023) trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, tổng hợp đề xuất NHCSXH Việt Nam giao chỉ tiêu vốn cho vay HS-SV; tham mưu bố trí nguồn vốn cho vay theo Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất phân bổ nguồn vốn về UBND các huyện, thị, thành phố để tiếp tục phân bổ vốn về địa phương cho vay theo nhu cầu khảo sát.

Trước đó, NHCSXH đã có công văn số 2466 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với HS-SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyển đến các hội đoàn thể, các trưởng khu phố, thôn, ấp,...

PHAN HÀ

;
.