Hỗ trợ lao động đánh bắt hải sản gặp khó khăn do dịch COVID-19

Chủ Nhật, 31/10/2021, 21:18 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động làm việc trong lĩnh vực đánh bắt hải sản gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngư dân TP. Vũng Tàu trở lại đánh bắt sau thời gian  nằm bờ do dịch COVID-19.
Ngư dân TP. Vũng Tàu trở lại đánh bắt sau thời gian nằm bờ do dịch COVID-19.

Cụ thể, hỗ trợ 1 lần đối với người tự làm các công việc đánh bắt hải sản gần bờ với mức là 1,5 triệu đồng/người; hỗ trợ 50 ngàn đồng/người/ngày thực tế mất việc, nhưng không quá 3,5 triệu đồng /người, đối với người làm thuê không có hợp đồng lao động với cá nhân, tổ chức trong công việc đánh bắt hải sản xa bờ.

Những người được hỗ trợ theo mức trên không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định;  Quyết định1896/QĐ-UBND  của UBND tỉnh;  Quyết định 1931/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định 2558/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 1896/QĐ-UBND. Đối tượng hỗ trợ phải đáp ứng được các điều kiện là người lao động cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh BR-VT theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Trường hợp không thuộc diện thường trú, tạm trú thì phải sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh trước ngày 1/5/2021. Người lao động bị mất việc làm do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoặc bị cách ly y tế, khu vực phong tỏa, điều trị COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/5 đến ngày 31/12/2021.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC

;
.