123
Phê duyệt ĐTM dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải năm 2021 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phê duyệt ĐTM dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải năm 2021

Thứ Ba, 31/08/2021, 01:09 [GMT+7]
In bài này
.

Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1590/QĐ-BGTVT (ngày 27/8/2021) về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) năm 2021.

Dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải năm 2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện tại TX. Phú Mỹ và TP. Vũng Tàu.

Theo đó, sẽ nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải năm 2021 gồm 3 khu vực như sau: Từ km 12+500 đến km 21+000 (từ phao “19”+800m đến phao “13”), từ km 30+750 đến km 32+600 (từ phao “5”+1.050m đến phao “5”), từ km 35+000 đến km 37+450 (từ phao “1”+1,900m đến phao “1”). Chuẩn tắc nạo vét duy tu luồng cao độ đáy thiết kế của cả 3 khu vực trên là -14m, khối lượng nạo vét là hơn 378 ngàn m3.

Tuyến luồng hàng hải sông Dinh gồm 3 đoạn như sau: từ biển (giáp với tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu) đến Bến cảng Vietsovpetro; từ Bến cảng Vietsovpetro đến Thượng lưu Bến cảng Vinaoffshore; từ thượng lưu Bến cảng Vinaoffshore 200m đến vũng quay tàu ngã ba sông cây khế. Chuẩn tắc nạo vét duy tu luồng cao độ từ -4,7m đến -7m, khối lượng nạo vét hơn 34 ngàn m3.

Chất nạo vét sẽ được tập kết và đổ lên khu đất thuộc dự án KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 thuộc phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phương tiện thi công nạo vét, vận chuyển đổ chất nạo vét của dự án. Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định.

CHƯƠNG NGUYỄN

;
.