.

DỰ ÁN THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TP. BÀ RỊA: Chậm triển khai do vướng mắc với nhà thầu

Cập nhật: 18:50, 24/11/2020 (GMT+7)

Ngày 24/11, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để nghe Sở KH-ĐT báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải TP. Bà Rịa.

Dự án thu gom và xử lý nước thải TP. Bà Rịa được đầu tư bằng nguồn vốn ODA Chính phủ Thụy Sĩ và vốn ngân sách tỉnh có tổng vốn 720,56 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ODA 283,08 tỷ đồng; vốn đối ứng 437,48 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là thu gom và xử lý các nguồn nước thải ô nhiễm cơ bản của TP. Bà Rịa nhằm cải thiện điều kiện môi trường đô thị, bảo đảm tỷ lệ dân số của TP. Bà Rịa được phục vụ tiêu thoát nước thải đạt tỷ lệ 60-65%, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương xứng với đô thị du lịch biển. Dự án chia làm 5 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 5 (do Công ty Alpha Umelttechnik AG - Thụy Sĩ thực hiện) chậm tiến độ 14 tháng so với hợp đồng. Tháng 1/2018, UBND tỉnh có Thông báo điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA từ Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị - Busadco (nay là Công ty CP KH-CN Việt Nam) sang BQL dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp. Nhà thầu và chủ đầu tư chưa thống nhất được phương án xử lý chi phí phát sinh do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Từ đó đến nay, một số hạng mục của gói thầu số 5 vẫn chưa hoàn thiện nên dự án chưa thể đi vào hoạt động. 

Sở KH-ĐT và các đơn vị có liên quan đã đề xuất UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin hủy dự án thu gom và xử lý nước thải TP. Bà Rịa sử dụng nguồn vốn ODA Thụy Sĩ do vướng mắc với nhà thầu gói thầu số 5. Đồng thời, đề xuất chủ trương tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện các công việc tiếp theo. 

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị có liên quan, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các đơn vị có liên quan làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan và đề xuất hướng giải quyết với nhà thầu Alpha Umelttechnik AG để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

QUANG VŨ

 
.
.
.