13 hợp tác xã được thành lập trong năm 2019

Thứ Sáu, 03/01/2020, 22:30 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2019, toàn tỉnh đã thành lập mới 13 HTX, doanh thu bình quân của một HTX đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

HTX Thanh Long Bông Trang (huyện Xuyên Mộc) được thành lập trong năm 2019, mở ra hướng hướng đi mới cho nông dân. Trong ảnh: Nông dân ấp Trang Nghiêm, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc đang chăm sóc thanh long.
HTX Thanh Long Bông Trang (huyện Xuyên Mộc) được thành lập trong năm 2019, mở ra hướng hướng đi mới cho nông dân. Trong ảnh: Nông dân ấp Trang Nghiêm, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc đang chăm sóc thanh long.

Đặc biệt, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thành lập HTX kiểu mới, điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi gắn với chuỗi giá trị phát triển sản phẩm bền vững. Đã có 5 HTX được xây dựng hoạt động theo mô hình kiểu mới. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng và phát triển mô hình Hội quán nông dân…

Được biết, toàn tỉnh hiện có 122 HTX và 1 Liên hiệp HTX (trong đó có 63 HTX nông nghiệp, 21 HTX thuỷ sản, 13 HTX vận tải, 19 HTX dịch vụ- thương mại và 7 Quỹ tín dụng nhân dân).

Tin, ảnh: KIM HỒNG

;
.