PTSC đẩy mạnh tham gia các dự án năng lượng tái tạo

Thứ Hai, 17/06/2024, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17/6, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC; mã PVS, sàn HNX) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Khu cảng chế tạo chân đế các dự án điện gió ngoài khơi của PTSC.
Khu cảng chế tạo chân đế các dự án điện gió ngoài khơi của PTSC.

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC cho thấy, năm 2023 doanh thu hợp nhất thực hiện 21.742 tỷ đồng, đạt 165% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.277 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài đạt trên 55%. Đặc biệt, với việc tham gia lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi, PTSC đã mở ra bước ngoặt trong việc phát triển dịch vụ mới đảm bảo duy trì sự phát triển của PTSC trong thời gian tới.

Năm 2024, PTSC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 858 tỷ đồng. Bên cạnh việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi cho các khách hàng ngoài ngành, ngoài nước, PTSC cũng sẽ tích cực tham gia đấu thầu, xây dựng giải pháp kết nối hệ thống chuyên nghiệp, xúc tiến thương mại, thiết lập mối quan hệ hợp tác liên danh, liên kết. Đồng thời, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ cốt lõi và đẩy mạnh triển khai quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đón đầu dịch vụ mới.

Đặc biệt, PTSC tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, thủy triều,...) khu vực ngoài khơi và tham gia thi công, thực hiện các dự án công trình năng lượng tái tạo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm hiện có; nghiên cứu hợp tác với các nhà đầu tư tiềm năng xây dựng chuỗi cung ứng (supply chain) cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và khu vực.

Đại hội đã thông qua các nội dung được trình bày với tỷ lệ đồng thuận cao (từ 91% đến trên 99,9%), trong đó có phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC vào Tổng công ty.

Tin, ảnh: HÀ AN

;
.