Hướng dẫn khai báo hàng quá cảnh

Thứ Sáu, 28/07/2023, 20:10 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 3904/TB-TCHD hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan địa phương hướng dẫn DN chủ động đăng ký tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh thông qua việc khai báo chỉ tiêu “tuyến đường” tại số thứ tự 7.27 Mẫu số 07 - Tờ khai vận chuyển độc lập, Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh do người khai hải quan đăng ký thông qua khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập, chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai thực hiện kiểm tra, xem xét và phê duyệt. Tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh do người khai hải quan khai báo phải bảo đảm công tác quản lý, giám sát hải quan theo quy định.

THANH NGA

;
.