GPP DINH CỐ

Tiếp nhận xử lý 39,6 tỷ m3 khí ẩm

Thứ Năm, 15/09/2022, 19:33 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Bùi Công Hưng, Quản đốc Nhà máy xử lý Khí Dinh Cố (GPP Dinh Cố), cho biết, sau 23 năm đưa vào vận hành, đến nay GPP Dinh Cố đã tiếp nhận xử lý 39,6 tỷ m3 khí ẩm, cung cấp cho thị trường 34,7 tỷ m3 khí khô, 6,7 triệu tấn LPG và 2 triệu tấn Condensate. Trong quá trình vận hành, GPP Dinh Cố đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả; không xảy ra bất kỳ tai nạn lao động nào. Độ tin cậy của hệ thống cấp khí đạt 100%, độ sẵn sàng của hệ thống chế biến lỏng đạt trên 99,6%.

Hiện nay, GPP Dinh Cố có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý khí từ các mỏ thuộc bể Cửu Long, Nam Côn Sơn 2 để sản xuất ra các sản phẩm là khí khô, LPG và Condensate.

Tháng 7/1999, GPP Dinh Cố khánh thành và đi vào vận hành chính thức. Đây là công trình khí phức tạp đầu tiên trên bờ của Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS) cũng như của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) với hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại, độ phức tạp về khoa học - kỹ thuật thuộc loại cao nhất cả nước ở thời điểm đó. Đến nay, đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng để nâng cao công suất, hiệu suất vận hành, gia tăng độ tin cậy và tính sẵn sàng của hệ thống thiết bị.

PHAN HÀ

;
.