123
PVEP nộp ngân sách 7.849 tỷ đồng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

PVEP nộp ngân sách 7.849 tỷ đồng

Thứ Năm, 02/12/2021, 20:10 [GMT+7]
In bài này
.

Từ đầu năm đến nay, nhờ chủ động thích ứng với mọi biến động của thị trường, Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí  (PVEP) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tháng 11/2021, sản lượng khai thác 0,29 triệu tấn quy dầu, đạt 101% kế hoạch tháng. Trong đó, sản lượng khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn; sản lượng khí xuất đạt 75 triệu m3. Các giếng khoan mới đưa vào khai thác năm 2021 cho lưu lượng tốt hơn/tương đương dự báo. Phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định. 

Do giá dầu duy trì khả quan và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính. Tổng doanh thu tháng 11 là 2.972 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 28.731 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch 11 tháng và 144% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế tháng 11 đạt 1.198 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 10.428 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế tháng 11 là 610 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 4.993 tỷ đồng; Nộp NSNN trong tháng 11 là 802 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng là 7.849 tỷ đồng, đạt 175% kế hoạch 11 tháng và 162% kế hoạch năm.

Trong tháng cuối năm 2021, PVEP tiếp tục đảm bảo duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, người lao động, cán bộ biệt phái ở các dự án nước ngoài, các công trình, dự án dầu khí. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp tổng thể để đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12 và cả năm 2021.

PHAN HÀ

 

 

;
.