Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Thứ Ba, 02/01/2024, 18:28 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ đề án “Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030”.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, đồng thuận và tham gia của các tổ chức, DN, người dân trong công tác quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong phạm vi, lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý, phụ trách; quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

SONG THƯ

 
;
.