TỔNG CỤC HẢI QUAN

Bổ sung thêm nhiều nhiệm vụ mới về chuyển đổi số

Chủ Nhật, 26/11/2023, 18:01 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định 2854/QĐ-TCHQ sửa đổi, bổ sung kế hoạch chuyển đổi số ngành hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Tổng cục Hải quan bổ sung nhiệm vụ triển khai nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh và phân công các đơn vị thực hiện, gồm: nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể về mặt nghiệp vụ kết nối, xây dựng quy trình nghiệp vụ, cơ sở pháp lý phục vụ triển khai nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.

Tổng cục Hải quan phân công Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, các cục hải quan địa phương và đơn vị có liên quan, nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh tại cục hải quan các địa phương có đủ điều kiện...

Các cục hải quan địa phương phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan và đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai các nội dung nền tảng kết nối cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh tại các cửa khẩu có đủ điều kiện.

TRÀ NGÂN

 
;
.