THỰC HIỆN CHỈ THỊ 10-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Nâng cao chất lượng dự báo nguy cơ thiên tai

Thứ Hai, 15/08/2022, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Xác định khí tượng thủy văn (KTTV) có vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh, BR-VT đã huy động các nguồn lực, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cho công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Khí tượng thủy văn có vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, quốc phòng an ninh. Trong ảnh: Quan trắc viên Lê Thị Hương lấy thông tin số liệu đo đạc từ trạm Khí tượng Vũng Tàu.
Khí tượng thủy văn có vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, quốc phòng an ninh. Trong ảnh: Quan trắc viên Lê Thị Hương lấy thông tin số liệu đo đạc từ trạm Khí tượng Vũng Tàu.

Cảnh báo kịp thời nguy cơ thiên tai

Công tác KTTV bao gồm các hoạt động quản lý, khai thác mạng lưới trạm quan trắc; dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ KTTV; giám sát biến đổi khí hậu (BĐKH); tác động vào thời tiết. Thông tin, dữ liệu KTTV có vai trò, ảnh hưởng tới 11/17 mục tiêu phát triển bền vững và là cơ sở dữ liệu “đầu vào” của hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. Đối với công tác phòng chống thiên tai, thông tin KTTV giữ vai trò tối quan trọng ở cả 3 giai đoạn hoạt động là phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong mọi thời kỳ, các thông tin KTTV luôn được coi là một trong các yếu tố mang tính chất quyết định góp phần vào các thắng lợi quân sự quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài KTTV tỉnh cho biết, thời gian qua Đài KTTV tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo thiên tai đặc biệt là công tác dự báo và cảnh báo sớm. Cụ thể, Đài đã có rất nhiều thay đổi với mục tiêu tăng cường dự báo, cảnh báo sớm, dài hạn, tăng mức độ chi tiết trong các bản tin. Đồng thời, ban hành các bản tin sớm hơn với độ tin cậy cao nhất có thể để các cơ quan phòng chống thiên tai và người dân có thêm thời gian chuẩn bị, thời gian xây dựng kế hoạch  ứng phó thiên tai.

“Đài KTTV tỉnh đã sử dụng số liệu quan trắc tại địa phương kết hợp với số liệu ra đa thời tiết cung cấp kịp thời các bản tin dự báo thời tiết hàng ngày. Các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và các cơ quan chức năng đã góp phần tích cực trong giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra”, ông Nguyễn Văn Tài nói.

Ngoài ra, Đài KTTV tỉnh đã thực hiện bản tin cảnh báo gió mạnh trên biển từ cấp 6 trở lên để phục vụ các phương tiện; đưa  tin cảnh báo dông sét thời hạn dự báo từ trước 30 phút đến 3 giờ khi  xuất hiện mưa dông. Đài hàng ngày đều thực hiện bản tin dự báo điểm, thời hạn dự báo trước từ 1 đến 10 ngày tiếp theo chi tiết của từng địa phương cho 8 khu vực theo đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh...

Tập trung các nguồn lực cho công tác KTTV

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW (ngày 25/9/2021) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy BR-VT đã ban hành Kế hoạch số 129-KH/TU và UBND tỉnh cũng xây dựng chương trình hành động. BR-VT đã đưa ra 6 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó, có giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho công tác KTTV. Cụ thể, kết hợp nguồn lực từ ngân sách nhà nước với đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước, nhất là các nguồn vốn ưu đãi quốc tế cho công tác KTTV. Ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước để bảo đảm duy trì, vận hành hoạt động của mạng lưới trạm quan trắc và công tác dự báo KTTV. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút các DN, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động KTTV; phát triển mạnh thị trường dịch vụ KTTV; triển khai một số sản phẩm, dịch vụ KTTV theo phương thức đối tác công - tư. Ngoài ra, trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh cũng tính đến việc ưu tiên phân bổ ngân sách triển khai thực hiện các nhiệm vụ về KTTV trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN-MT: “Việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 10-CT/TW thể hiện yêu cầu và sự nhìn nhận đánh giá, coi công tác KTTV là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, phải có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây cũng là cơ sở để tăng cường nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về vai trò của ngành KTTV, đưa ra những định hướng để phát huy vai trò của công tác KTTV trong đời sống dân sinh và an ninh, quốc phòng”.

Trên địa bàn tỉnh có 5 trạm khí tượng (gồm: Trạm Khí tượng Vũng Tàu, trạm Khí tượng Côn Đảo, trạm Khí tượng tự động trên giàn DKI-7, DKI-9, DKI-14) và 5 trạm hải văn (Trạm hải văn Vũng Tàu, trạm hải văn Côn Đảo, trạm hải văn tự động DKI-7, DKI-9, DKI-14); 10 trạm đo mưa tự động tại các xã, phường. Ngoài ra, UBND tỉnh hỗ trợ cấp kinh phí cho Đài KTTV tỉnh thuê đo, thu số liệu đo mưa tại 2 trạm đo mưa tự động tại xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) và xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).

Bài, ảnh: QUANG VŨ

;
.