Tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng

Chủ Nhật, 14/08/2022, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 9570/UBND-VP giao Sở TT-TT chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện tăng cường giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin theo yêu cầu của Bộ TT-TT.

 UBND tỉnh yêu cầu Sở TT-TT phải triển khai đầy đủ giám sát kỹ thuật an toàn thông tin mạng gồm: Giám sát lớp mạng; giám sát lớp máy chủ và cơ sở dữ liệu; giám sát lớp ứng dụng và giám sát lớp thiết bị đầu cuối. Đồng thời, tổ chức giám sát cho tất các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Ưu tiên hoàn thành giám sát an toàn thông tin mạng cho 100% các hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5 trước ngày 15/11/2022; đảm bảo duy trì việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát theo thời gian thực của tất cả các hệ thống thông tin về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)...

SONG THƯ

;
.