TỪ NGÀY 1/8/2022

Trình hồ sơ điện tử với thủ tục hành chính liên thông

Thứ Tư, 20/07/2022, 19:46 [GMT+7]
In bài này
.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ vừa ký văn bản khẩn gửi các sở, ban, ngành về việc thống nhất trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Trường trực UBND tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 1/8, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh được trình bằng hồ sơ điện tử trên hệ thống một cửa điện tử qua đầu mối công chức, viên chức (CCVC) tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, không trình hồ sơ giấy.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành quán triệt chỉ đạo CB, CCVC thực hiện nghiêm việc trình hồ sơ điện tử liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử; nhận kết quả tại đầu mối Trung tâm Phục vụ hành chính công để theo dõi, kiểm soát.

Hồ sơ điện tử liên thông phải đầy đủ thành phần như trình hồ sơ giấy. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn của hồ sơ điện tử theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở TT-TT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống CNTT, máy chủ, đường truyền, chữ ký số, con dấu điện tử đáp ứng yêu cầu tạo lập, trình hồ sơ điện tử liên thông trên hệ thống một cửa đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh. Bảo đảm đơn giản, thuận tiện cho CB, CCVC khi thao tác, vận hành.

Đồng thời, có văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho CB, CCVC liên quan của các đơn vị trong việc tạo lập hồ sơ điện tử, luân chuyển, xử lý hồ sơ…,  bảo đảm an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ. Thời gian hoàn thành trước 28/7.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành về lưu trữ hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính điện tử theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính liên thông. Khi có sự thay đổi về danh mục thủ tục không trình bản giấy theo văn bản này, trên cơ sở đề nghị của các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp và thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện. 

MẠNH QUÂN

;
.