Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Thứ Tư, 20/07/2022, 19:45 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 20/7, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để nghe Sở TT-TT báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là 100% đối tượng được phân loại, được thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số và khuyến khích thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng: nhà ở cá nhân, hộ gia đình, trụ sở cơ quan, tổ chức; trụ sở cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, các cơ sở dân sinh, kinh tế-xã hội.

100% chủ sở hữu và người quản lý đối tượng gắn địa chỉ số được phân loại, được thông báo thông tin mã địa chỉ và khuyến khích thông báo cho các đối tượng như: nhà ở cá nhân, hộ gia đình, trụ sở cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, cơ sở dân sinh, kinh tế-xã hội.

Có ít nhất một ứng dụng bản đồ số được đưa vào sử dụng. Kinh phí triển khai kế hoạch này từ nguồn ngân sách tỉnh và của các DN theo quy định.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn yêu cầu Sở TT-TT, các đơn vị tổ chức thực hiện tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp và bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo chương trình. Trong đó, nêu rõ mục đích của kế hoạch, lộ trình thực hiện đến khi nào, nguồn kinh phí thực hiện, đơn vị quản lý…

PHAN HÀ

;
.