HĐND huyện Đất Đỏ: 100% đại biểu tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

Thứ Tư, 15/05/2024, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 15/5, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng về đầu tư công và chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với 5 tờ trình của UBND huyện về việc đầu tư công; tờ trình đề nghị tán thành chủ trương sáp nhập huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Đất Đỏ giai đoạn 2023-2025.

Theo tờ trình, sau sáp nhập 2 huyện, huyện mới có tên là Long Đất, có diện tích tự nhiên 267,42km2; quy mô dân số 241.501 người; có 11 ĐVHC cấp xã trực thuộc (7 xã và 4 thị trấn) nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC tại trụ sở huyện Đất Đỏ hiện hữu.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập xã Phước Hội trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Lộc An và xã Phước Hội; thành lập thị trấn Phước Hải trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua.

ĐÔNG HIẾU

 
;
.