Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa

Thứ Tư, 15/05/2024, 14:50 [GMT+7]
In bài này
.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh như vậy khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Sáng 15/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới".

Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, trong toàn tỉnh, 100% thôn, ấp, khu phố đều có quy ước cộng đồng; 93,35% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 98,21% thôn, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hoá; 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 35/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm. Phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo… 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến yêu cầu, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành quan tâm đến công tác văn hóa; tập trung phát huy có hiệu quả các thiết chế cơ sở văn hóa. Đặc biệt, tập trung thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa bằng các Chỉ thị, nghị quyết; văn bản. Đồng thời, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về văn hóa; củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa…

Về thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tăng nhanh qua các năm. Đến hết năm 2023, số người tham gia BHYT là 1.105.616 người, tỷ lệ bao phủ BHYT 93,8% dân số. Đáng chú ý, BHYT hộ gia đình là nhóm tăng trưởng vượt bậc, về số lượng người tham gia tăng gấp hơn 13 lần, về độ bao phủ/dân số tăng gấp gần 11 lần; số người tham gia BHYT tăng 598.278 người (gấp 2,18 lần), tỷ lệ bao phủ BHYT tăng 41,3%.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG 

;
.